Infrastructure and Software Services

Design , Install , deploy and Support

Infrastructure

All Infrastructure services

Contac Us

All possible ways to contact us

مشتریان ما

ما برای آنها فعالیت داریم

شرکت زیگما 4 در حوزه فن آوری اطلاعات یا به اختصار ITS (Information Technology Services) فعالیت جذابشو از سال 1394 آغاز کرده است.همانطوری که از عنوان نام شرکت پیداست چشم انداز ما در 4 حوزه کلی بنا نهاده شده است.در حال حاضر در 2 حوزه کلی به شما عزیزان گرامی خدمات ارائه می دهیم و فعالیت داریم.در پوست خود نمی گنجیم تا در آینده ای نزدیک تمامی آن را به صحنه ظهور برسانیم در این راه نیازمند شما هموطنان عزیزتر از جانمان هستیم.